Вергун, В. Р. «Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 8, Жовтень 2019, с. 147-51, doi:10.36930/40290827.