Федевич, О. Ю. «Застосування методу Ateb-прогнозування для дослідження зразків високороздільного відеотрафіку». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 8, Жовтень 2019, с. 125-9, doi:10.36930/40290823.