Матусяк, М. В. «Біолого-екологічні особливості поширення омели білої (Viscum Album) в умовах міста Вінниця». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 8, Жовтень 2019, с. 66-69, doi:10.36930/40290810.