Lovynska, V. M. «Надземна фітомаса стовбурів Pinus Sylvestris L. у деревостанах північного степу України». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 28, вип. 8, Жовтень 2018, с. 79-82, doi:10.15421/40280816.