Mertsalo, M. V. «Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 28, вип. 5, Травень 2018, с. 35-38, doi:10.15421/40280507.