Soloviy, V. I. «Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 28, вип. 4, Квітень 2018, с. 116-20, doi:10.15421/40280422.