[1]
В. П. Шлапак, В. В. Мамчур, С. А. Коваль, Г. П. Іщук, і С. С. Курка, «Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 10, с. 109-112, Груд 2019.