[1]
П. К. Динька, «Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 10, с. 78-81, Груд 2019.