[1]
О. М. Яхно, Р. М. Гнатів, і І. Р. Гнатів, «Математична модель для дослідження нестаціонарних течій нестисливої рідини у трубах», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 10, с. 71-74, Груд 2019.