[1]
А. А. Головко, В. Р. Ковалишин, і А. М. Польовський, «Екологізація менеджмент-освіти України: здобутки, проблеми, можливості», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 10, с. 34-37, Груд 2019.