[1]
А. Ю. Масікевич, «Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 29, вип. 9, с. 87-91, Груд 2019.