[1]
P. P. Melnyk і N. V. Kurbatska, Еколого-економічні механізми управління природокористуванням в агроекосистемах, Науковий вісник НЛТУ України, vol 28, no 9, pp 21-26, Жов 2018.