[1]
M. V. Mertsalo, «Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 28, вип. 5, с. 35-38, Трав 2018.