[1]
V. I. Soloviy, «Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги», Scientific Bulletin of UNFU, вип. 28, вип. 4, с. 116-120, Квіт 2018.