Базилевич, Р. П. і Франко, А. В. (2021) «Ієрархічна модель систем автоматизованого генерування модульних тестів», Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), с. 96-101. doi: 10.36930/40310515.