Левус, Є. В., Пустельник, П. Я., Морозов, М. Ю. і Моравський, Р. О. (2021) «Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів», Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), с. 90-95. doi: 10.36930/40310514.