Лещенюк, О. М. і Мазура, М. Ю. (2021) «Зміна анатомічних показників листків Forsythia Europaea Degen & Bald. за дії викидів автотранспорту», Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), с. 29-35. doi: 10.36930/40310504.