Фіалко, Н. М., Прокопов, В. Г., Навродська, Р. О., Шевчук, С. І. і Пресіч, Г. О. (2021) «Особливості застосування тепло¬ути¬лізаційних технологій для газоспоживальних скловарних печей», Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), с. 109-113. doi: 10.36930/40310418.