Дзиба, А. А. (2021) «Систематична, біоморфологічна та екологічна структури сучасної дендрофлори комплексних пам’яток природи 1960-их років Українського Полісся», Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), с. 59-64. doi: 10.36930/40310409.