Рум’янков, Ю. О., Порохнява, О. Л., Музика, Г. І. і Грабовий, В. М. (2021) «Quercus Robur L. в історичних насадженнях Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за різних фітоценотичних умов», Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), с. 34-40. doi: 10.36930/40310305.