Шлапак, В. П., Мамчур, В. В., Коваль, С. А., Іщук, Г. П. і Курка, С. С. (2019) «Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України», Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), с. 109-112. doi: 10.36930/40291022.