Динька, П. К. (2019) «Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти», Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), с. 78-81. doi: 10.36930/40291015.