Масікевич, А. Ю. (2019) «Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат», Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), с. 87-91. doi: 10.36930/40290915.