Дячок, В. В. і Мандрик, С. Т. (2018) «Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру», Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), с. 46-49. doi: 10.36930/40290908.