Вергун, В. Р. (2019) «Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів», Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), с. 147-151. doi: 10.36930/40290827.