Федевич, О. Ю. (2019) «Застосування методу Ateb-прогнозування для дослідження зразків високороздільного відеотрафіку», Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), с. 125-129. doi: 10.36930/40290823.