Sklyarenko, A. V. (2019) «Оцінювання впливу промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula Pendula Запоріжжя», Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), с. 54-57. doi: 10.15421/40290611.