Shparyk, Y. S. (2019) «Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат», Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), с. 18-22. doi: 10.15421/40290303.