Shlemkevych, S. L. (2019) «Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія Української культури" у закладах вищої освіти», Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), с. 136-138. doi: 10.15421/40290128.