StepanenkoL. Р. (2018) «Динаміка запасів і площ головних лісотвірних порід Київської області», Науковий вісник НЛТУ України, 28(10), с. 45-48. doi: 10.15421/40281009.