Lovynska, V. M. (2018) «Надземна фітомаса стовбурів Pinus Sylvestris L. у деревостанах північного степу України», Науковий вісник НЛТУ України, 28(8), с. 79-82. doi: 10.15421/40280816.