Mertsalo, M. V. (2018) «Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся», Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), с. 35-38. doi: 10.15421/40280507.