Soloviy, V. I. (2018) «Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги», Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), с. 116-120. doi: 10.15421/40280422.