Mosiy, I. M. (2018) «ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), с. 152-155. doi: 10.15421/40280331.