Kovtun, T. I. (2018) «ОГЛЯД ТРОФІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГУСЕНІ СОВКОПОДІБНИХ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) В УМОВАХ НАПІВПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА ЖИТОМИР», Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), с. 26-29. doi: 10.15421/40280305.