Tychyna, L. K. і Mostepanyuk, V. A. (2018) «ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ», Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), с. 95-98. doi: 10.15421/40280218.