Фіалко, Н. М., В. Г. Прокопов, Р. О. Навродська, С. І. Шевчук, і Г. О. Пресіч. 2021. «Особливості застосування тепло¬ути¬лізаційних технологій для газоспоживальних скловарних печей». Науковий вісник НЛТУ України 31 (4), 109-13. https://doi.org/10.36930/40310418.