Дзиба, А. А. 2021. «Систематична, біоморфологічна та екологічна структури сучасної дендрофлори комплексних пам’яток природи 1960-их років Українського Полісся». Науковий вісник НЛТУ України 31 (4), 59-64. https://doi.org/10.36930/40310409.