Шлапак, В. П., В. В. Мамчур, С. А. Коваль, Г. П. Іщук, і С. С. Курка. 2019. «Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України». Науковий вісник НЛТУ України 29 (10), 109-12. https://doi.org/10.36930/40291022.