Динька, П. К. 2019. «Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти». Науковий вісник НЛТУ України 29 (10), 78-81. https://doi.org/10.36930/40291015.