Масікевич, А. Ю. 2019. «Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат». Науковий вісник НЛТУ України 29 (9), 87-91. https://doi.org/10.36930/40290915.