Дячок, В. В., і С. Т. Мандрик. 2018. «Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру». Науковий вісник НЛТУ України 29 (9), 46-49. https://doi.org/10.36930/40290908.