Shparyk, Yu. S. 2019. «Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea Abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат». Науковий вісник НЛТУ України 29 (3), 18-22. https://doi.org/10.15421/40290303.