Mertsalo, M. V. 2018. «Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся». Науковий вісник НЛТУ України 28 (5), 35-38. https://doi.org/10.15421/40280507.