Soloviy, V. I. 2018. «Значення економіки замкнених циклів для пом’якшення та адаптації до змін клімату: глобальні тенденції, можливості та перестороги». Науковий вісник НЛТУ України 28 (4), 116-20. https://doi.org/10.15421/40280422.