Drebot, N. P. 2018. «Тенденції розвитку регіональної мережі банківських відділень в Україні». Науковий вісник НЛТУ України 28 (4), 52-55. https://doi.org/10.15421/40280409.