Tychyna, L. K., і V. A. Mostepanyuk. 2018. «ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ». Науковий вісник НЛТУ України 28 (2), 95-98. https://doi.org/10.15421/40280218.