ШЛАПАК, В. П.; МАМЧУР, В. В.; КОВАЛЬ, С. А.; ІЩУК, Г. П.; КУРКА, С. С. Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Науковий вісник НЛТУ України, v. 29, n. 10, p. 109-112, 26 Груд 2019.