МАСІКЕВИЧ, А. Ю. Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України, v. 29, n. 9, p. 87-91, 26 Груд 2019.