MERTSALO, M. V. Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся. Науковий вісник НЛТУ України, v. 28, n. 5, p. 35-38, 31 Трав 2018.